Woman waking up after a good nights sleep

Bättre sömn med SleepTight™ sovkrage

SleepTight är en sovkrage som ger bättre sömn – den reducerar snarkning. Den är enkel att använda och det krävs ingen medicinsk utvärdering för att börja använda den. 

SleepTight sovkrage är mycket enkel i sin funktion och behöver inte anpassas individuellt. SleepTight hjälper till så att hakan inte faller ned under sömnen. Du får en sovposition som på ett naturligt och bekvämt sätt reducerar snarkning, man får en bättre sömn och vaknar utvilad.

Illustration - huvud med hakan ned

Utan SleepTight – Hakan faller ner under sömn och kan ofta orsaka snarkning.

Illustration - huvud med SleepTight

Med SleepTight – SleepTight förhindrar att hakan faller fram.

Här kan du läsa mer om orsakerna till snarkning: Varför snarkar man?